O Nas

Architekt Prowadzący i Menedżer z tytułem MBA

Lata w KIM INWEST

7 Lat

Lata w branży:

12 Lat

Jako Kamil Mularczyk, architekt prowadzący i menedżer z tytułem Master of Business Administration (MBA), posiadam bogate doświadczenie w realizacji inwestycji dla znaczących podmiotów takich jak Jeronimo Martins Polska, Totalizator Sportowy czy Żabka Polska. Moje kompetencje obejmują zarówno jednostki budżetowe, jak i prywatne grupy kapitałowe. Specjalizuję się w prowadzeniu procesów inwestycyjnych od etapu projektowania koncepcji i wizualizacji, aż po opracowanie projektu wykonawczego z niezbędnym pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim.

Reprezentuję interesy Inwestora przed różnymi urzędami, instytucjami oraz gestorami sieci, dbając o najwyższą jakość i efektywność każdego projektu. Moja praca zawodowa obejmuje także współpracę przy budowaniu sieci oraz planowaniu ekspansji, co pozwala na skuteczną realizację celów biznesowych moich klientów.

Zespół Projektowy

mgr inż. arch Kamil Mularczyk

właściciel, założyciel
projektant w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch Paweł Przydanek

projektant w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch Krzysztof Hodun

projektant w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch Filip Kłosowski

projektant w specjalności architektonicznej

mgr inż. Przemysław Dural

projektant w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej

mgr inż. Mariusz Strzembowicz

projektant w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej

mgr inż. Piotr Miłejszo

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepln., went., gaz., wod. i kan.

mgr inż. Dorota Zygmunt

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepln., went., gaz., wod. i kan.

mgr inż. Robert Chołodowski

projektant w specjalności
sieci i instalacje elektryczne

tech. Tadeusz Połoczański

projektant w specjalności
sieci i instalacje elektryczne

tech. Waldemar Chodorowski

projektant w specjalności
sieci i instalacje elektryczne

mgr. inż. Wojciech Łoś

projektant w specjalności drogowej

mgr inż. Błażej Pachołek

projektant w specjalności drogowej

inż. Grzegorz Głodek

projektant w specjalności CADWORK