GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Gruntowe pompy ciepła to wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące ciepło zawarte w gruncie. W odróżnieniu do pomp powietrznych wymagają wykonania gruntowego wymiennika ciepła przez który przepływa glikol lub czynnik chłodniczy odbierający ciepło z ziemi. Wykonujemy 3 rodzaje wymienników:

Poziome gruntowe wymienniki ciepła – jest to najtańsze rozwiązanie dolnego źródła w gruncie. Poziomy wymiennik ciepła to nic innego jak horyzontalnie ułożone na głębokości ok. 1,5 n pętle rur grzewczych przez które przepływa nośnik ciepła. Wadą poziomych wymienników jest jego znaczna powierzchnia. Poniższe ilustracje przedstawiają różne sposoby ułożenia poziomego wymiennika ciepła

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła (sondy) – jest to rozwiązanie droższe od poziomego wymiennika jednak znajduje w związku z faktem iż wymiana ciepła zachodzi na znacznie większych głębokościach osiąga on większą wydajność w odniesieniu do jego powierzchni. Dzięki temu w sytuacji gdy pompa ciepła ma ogrzać większy budynek stojący na niewielkiej działce, na której nie ma możliwości ułożenia wymiennika poziomego możliwe jest zastosowanie kilku sond pionowych. Zapraszamy do zapoznania się z technologią wykonania odwiertów pionowych pod sondy gruntowego wymiennika ciepła.

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła w technologii GRD – jest to specjalna technologia wykonania promienistych odwiertów z jednej studni. Technologia ta pozwala na wykonanie do 10 odwiertów co pozwala na wykonanie w jednym miejscu wysoce efektywnego pionowego wymiennika ciepła. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku gdy mamy do czynienia ze zwartą zabudową. W odróżnieniu do sond pionowych i wymienników poziomych możliwe jest wykonanie odwiertów promienistych w bardzo ciasno zabudowanych terenach. Zapraszamy do zapoznania się z technologią wykonania odwiertów w technologii GRD.

Gruntowe pompy ciepła mogą również wykorzystywać ciepło znajdujące się w wodach gruntowych oraz powierzchniowych. W technologii woda/woda dolne źródło składa się z dwóch studni – zasilającej i zrzutowej. Poprzez studnię zasilająca pobierana jest świeża woda, poprzez studnie zrzutową pompa ciepła usuwa wodę wychłodzoną przez urządzenie. Poniższy schemat przedstawia zasadę działania pompy ciepła woda/woda.

Poza dolnym źródłem duże znaczenie ma wybór jednostki wewnętrznej pompy ciepła. Oferujemy dwa typy urządzeń. Pompy ciepła glikolowe oraz pompy działające w oparciu o technologię bezpośredniego odparowania.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma technologiami jest czynnik znajdujący się w instalacji dolnego źródła. W przypadku pomp glikolowych jest to wodny roztwór glikolu propylenowego, zaś przy bezpośrednim odparowaniu jest to czynnik chłodniczy R410A. Zadaniem czynnika przepływającego przez wymiennik jest odebranie ciepła z otaczającego gruntu i przekazanie go do pompy ciepła, w której dochodzi do ogrzania wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W swojej ofercie posiadamy urządzenia jednych z czołowych producentów takich jak: Danfoss, Daikin oraz Sofath. Zachęcamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem proponowanych przez nas urządzeń.

Gruntowe pompy ciepła:

  • System grzewczy przyszłości,
  • Tanie, czyste i wygodne źródło ciepła dla Twojego domu,
  • Atrakcyjna cena
  • Inwestycja w gruntową pompę ciepła zwiększa wartość domu
  • Skontaktuj się z nami aby porozmawiać o idealnym rozwiązaniu dla Ciebie